Novinky

SÚŤAŽ o najkrajšiu fotografiu MAS !!!!

14. ročník súťaže

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás už po štrnástykrát pozýva zapojiť sa do súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia miestnej akčnej skupiny (MAS). Ústrednou myšlienkou súťaže je ponúknuť MAS možnosť prezentovať v obrazovej podobe svoj región, jeho prírodné bohatstvo, krásy, zaujímavosti a život ľudí v území, ich spoločenskú činnosť, ľudové zvyky a obyčaje nevynímajúc a originalitu tradičného ľudového oblečenia regiónov a oblastí slovenského vidieka.

Súťažné kategórie sú:

Naša príroda, Naši ľudia, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše naj, Život v našej MAS a Naše kroje. 

Každá fotografia musí obsahovať:

1. Názov fotografie

2. Popis fotografie

3. Autor fotografie (so súhlasom zo zverejnením)

Tešíme sa !!