Novinky

Stretnutie zástupcov MAS- Fintice

V utorok 26.júna 2018 sa stretli zástupcovia MAS vo Finticiach v regióne MAS Stráže. Na tomto stretnutí boli podané vzájomné informácie o stave podaných žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z  IROP a PRV, ďalej informácie o stave podaných žiadostí o platbu z MPaRV SR. Diskusia bola vedená vo voľnejšom duchu, zástupcovia MAS si navzájom vymenili poznatky a skúsenosti a rozprávali sa o výstave Agrokomplex v Nitre, ktorej sa niektorí zúčastnili.