Vitajte na našich stránkach

Miestne akčné skupiny predstavujú verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, občania a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni.

MAS Sečovský región, o.z. vzniklo 19.04.2013 a je založená za účelom vytvorenia a implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou na území MAS. Cieľom MAS je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, mikro a malých podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s ohľadom na ochranu prírody a krajiny.

naša činnosť
  • 16

    Skupín verejného sektora
  • 14

    Skupín podnikateľského sektora
  • 10

    Skupín občiasnkeho sektora

Aktuality