Novinky

Stretnutie pracovníkov MAS

     Počas horúceho júlového dňa sa konalo v Malom Kamenci, v malebnej dedinke povodia rieky Bodrog, stretnutie referentov a manažérov MAS z košického a prešovského kraja, ktoré zorganizovalo Združenie pre regionálny rozvoj-Východ,o.z.. Na tomto stretnutí sa dozvedeli viac o novej európskej smernici o ochrane osobných údajov a tiež o verejnom obstarávaní, ktoré je súčasťou každej žiadosti o nenávratné finančné prostriedky.
     Vo voľnej diskusii preberali rôzne témy, ktoré súvisia s podávaním jednotlivých žiadostí o finančné prostriedky, ako aj o rôznych dokumentoch, listinách, výkazoch, ktoré od nás vyžaduje poskytovateľ. 
     Pracovníci MAS sa na tomto stretnutí navzájom zoznámili, vymenili si poznatky a skúsenosti, ktoré súvisia s touto prácou, a ktoré môžu využívať v každodennej práci.