Novinky

IROP - Ukončenie predkladania žiadostí k 31.12.2023