IROP Výzvy

1.Výzva na predkladanie ŽoPr

Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z., zverejnila výzvu na  predkladanie ŽoPr k aktivite C1  – ”Komunitné sociálne služby”.

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy:  IROP-CLLD- P984-512-007.

30.11.2023

2.Výzva na predkladanie ŽoPr

Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z., zverejnila výzvu na  predkladanie ŽoPr k aktivite A1  – ”Podpora podnikania a inovácií”.

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy:  IROP-CLLD-P984-511-006.

​30.11.2023