Novinky

OZNAM O ZRUŠENÍ VÝZIEV k 14.6.2023

MAS Sečovský región,o.z.,  týmto oznamuje zrušenie výziev IROP ku dňu 14.6.2023 z dôvodu aktualizácie riadiacej dokumentácie IROP a nevyhnutnosti zapracovať tieto zmeny do predmetných výziev.  V rámci predmetných výziev doposiaľ nebola prijatá žiadna ŽoPr. Po zapracovaní zmien budú výzvy vyhlásené nanovo.  Predmetom zrušenia sú výzvy: 

IROP-CLLD-P984-512-005 

IROP-CLLD-P984-512-004 

IROP-CLLD-P984-512-003 

IROP-CLLD-P984-511-002