Výzvy

Harmonogram výziev

PRV

Harmonogram výziev MAS Sečovský región, o.z. pre rok 2022 - PRV 

Harmonogram výziev MAS Sečovský región, o.z. pre rok 2021 - PRV 

Harmonogram výziev MAS Sečovský región, o.z. pre rok 2020 - PRV

Harmonogram výziev MAS Sečovský región, o.z. pre rok 2019 - PRV

IROP

Harmonogram výziev MAS Sečovský región, o.z. pre rok 2021 - IROP

Harmonogram výziev MAS Sečovský región, o.z. pre rok 2020 - IROP - aktualizácia

Harmonogram výziev MAS Sečovský región, o.z. pre rok 2020 - IROP

Harmonogram výziev MAS Sečovský región, o.z. pre rok 2019 - IROPVýzvy PRV

Výzva MAS_007/1.2/4

Prílohy výzvy

Výzva MAS_007/4.1/4

Prílohy výzvy


Výzvy IROP

Aktivita C1 - Komunitné sociálne služby - Výzva IROP-CLLD-P948-512-005 

Aktivita B3 - Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb - Výzva IROP-CLLD-P948-512-004   

Aktivita B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel - Výzva IROP-CLLD-P948-512-003  

Aktivita A1 - Podpora podnikania a inovácií - Výzva IROP-CLLD-P948-511-002   


Uzavreté výzvy  

Výzva MAS_007/6.4/3.2

Prílohy výzvy

Výzva MAS_007/4.1/3.2

Prílohy výzvy

Výzva MAS - CLLD - MAS_007/4.1/3.2  so zameraním výzvy 309041001 - 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj) bola dňa 12.01.2022 zrušená z dôvodu administratívnej chyby.

Výzva MAS_007/1.2/3.1

Výzva MAS_007/6.4/3.1

Výzva MAS_007/7.4/3.1

Výzva MAS_007/4.1/3.1

Výzva MAS_007/1.2/3

Výzva MAS_007/4.1/3

Výzva MAS_007/4.1/2

Výzva MAS_007/6.4/2

Výzva MAS_007/1.2/2

Výzva MAS_007/7.4/2

Aktualizácia Výzva MAS_007/7.4/2

Výzva MAS_007/7.2/2

Aktualizácia Výzva MAS_007/7.2/2

Výzva MAS_007/6.4/1

Výzva MAS_007/4.1/1

Výzva MAS_007/1.2/1