Výzvy

MAS dáva do pozornosti vyhlásenie 3. výzvy na výber odborných hodnotiteľov. Predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je do 31.12.2020. Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 07.01.2021. 

.